G215S-F+LF24 US

$552.73

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions