G215S-G+LF120 US

$552.73

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions