G215S-G+LF24-SR US

$596.15

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,24V,Modulating

Datasheet

Installation Instructions