G215S-G+LF24 US

$553.44

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions