G215S-J+LF120-S US

$576.22

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions