G215S-J+LF24-3 US

$569.81

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions