G215S-J+LF24-S US

$576.93

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions