G215S-J+LF24 US

$554.15

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions