G220B-J+LF120-S US

$484.75

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions