G220B-J+LF24-3 US

by Belimo
$477.28

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions