G220B-J+LF24-S US

$469.80

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions