G220B-J+LF24 US

$447.02

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions