G220B-K+LF120 US

$462.68

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions