G220B-K+LF24-3-S US

$501.12

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions