G220B-K+LVB24-3

$314.63

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions