G220B-K+LVX120-3

$340.61

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions