G220B-K+LVX24-MFT

by Belimo
$370.15

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions