G220S-J+LF120 US

$566.97

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions