G220S-J+LF24-3 US

$580.85

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions