G220S-J+LVX120-3

$495.78

Globe Valve,0.75",2 Way,5.5 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions