G220S-K+LF120-S US

$590.46

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions