G220S-K+LF120 US

$567.68

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions