G220S-K+LF24-3 US

$581.56

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions