G220S-K+LF24-S US

$591.88

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions