G220S-K+LF24-SR US

$687.98

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,24V,Modulating

Datasheet

Installation Instructions