G220S-K+LF24 US

$569.10

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions