G220S-K+LVB24-3

$480.12

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions