G220S-K+LVX24-3

by Belimo
$480.12

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions