G220S-K+LVX24-MFT

by Belimo
$535.65

Globe Valve,0.75",2 Way,7.5 Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions