G225B-K+LF120-S US

$508.24

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions