G225B-K+LF120 US

$471.94

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions