G225B-K+LF24-3 US

$521.77

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions