G225B-K+LVB24-3

$342.03

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions