G225B-K+LVX120-3

$366.23

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions