G225B-L+LVB24-3

$345.59

Globe Valve,1",2 Way,14 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions