G225B-L+LVX120-3

$369.44

Globe Valve,1",2 Way,14 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions