G225S-K+LF24-S US

$692.25

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions