G225S-K+LF24-SR US

$703.28

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Spring Return,24V,Modulating

Datasheet

Installation Instructions