G225S-K+LF24 US

$655.94

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions