G225S-K+LVX24-3

$544.90

Globe Valve,1",2 Way,10 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions