G225S-L+LVX24-3

$547.04

Globe Valve,1",2 Way,14 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions