G232B-M+LF120-S US

$543.83

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions