G232B-M+LF24-3 US

$554.51

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions