G232B-M+LF24-S US

$543.83

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions