G232B-M+LVB24-3

$374.06

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions