G232B-M+LVX120-3

$397.20

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions