G232S-M+LF120 US

$634.59

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions