G232S-M+LF24 US

$784.43

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions