G232S-M+LVB24-3

$650.61

Globe Valve,1.25",2 Way,20 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions