G240B-N+LVX120-3

$450.23

Globe Valve,1.5",2 Way,28 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions